Menu

Condicions generals

L’empresa titular d’www.farmaciaandorra.es és FARMÀCIA FONT FREDA, amb domicili social a Casa Nova Joanet s / n, Ordino, Principat d’Andorra.
Correu electrònic Info@farmaciaandorra.es

Les presents condicions d’ús regulen l’accés, navegació i utilització de la Web i el Bloc titularitat de Farmàcia Font Freda. No obstant això, Farmàcia Font Freda es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la web i del Bloc, així com les condicions requerides per al seu accés i / o utilització en qualsevol moment i sense previ avís. L’accés i utilització dels continguts del Web i el Bloc després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació dels mateixos

El lloc web i bloc de Farmàcia Font Freda ha estat dissenyat per a proveir informació general sobre els nostres productes i serveis destinats tant a un públic nacional com internacional.
La informació continguda en aquestes pàgines no està destinada a proveir opinió mèdica o instruccions sobre l’ús correcte de fàrmacs o altres productes mèdics. Aquesta responsabilitat és dels laboratoris comercialitza-dors dels fàrmacs i dels responsables mèdics i sanitaris. Abans d’utilitzar qualsevol medicació ha de consultar amb el seu metge.

Tots els productes i especialitats de referència que apareixen en les pàgines web de Farmàcia Font Freda, en les seves diferents categories, han estat aprovats per les autoritats Sanitàries del Principat d’Andorra. No obstant això us recomanem que consulteu sempre amb seu metge atès que els seus empleats o col·laboradors no seran considerats responsables per cap tipus de danys o perjudicis, directes, especials, incidentals, conseqüents, punitius o indirectes que puguin sorgir o estar relacionats amb l’accés, l’ús o l’exactitud de la informació vinculada a aquest lloc web .

Medicaments

Els medicaments no són un bé de consum corrent, el seu ús indegut pot comportar seriosos problemes en la salut dels usuaris, només el seu metge o professional sanitari és el indicat a determinar que medicament requereix prescripció mèdica.

Informació dels medicaments

Farmàcia Font Freda importa fàrmacs internacionals originals per tant alguns d’ells no disposen de prospecte en espanyol, per facilitar la comprensió de la utilització d’aquests medicaments als nostres usuaris, a la nostra web trobarà informació elaborada per nostres professionals sanitaris relativa a l’ús, indicacions i efectes adversos dels mateixos. Aquesta informació es realitza seguint els criteris ètics dictats per HONcode amb la major exactitud i veracitat possible, sent sempre traduïda de la fitxa tècnica facilitada per el laboratori fabricant i fent constar: el nom del laboratori, de l’especialitat, país d’origen i data. En el cas de no existir la informació publicada pot consultar amb qualsevol farmacèutic de Farmàcia Font Freda.

Enllaços

En cas que a la web i al Bloc, l’usuari pogués trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., aquests serien gestionats per tercers aquests enllaços s’ofereixen com un servei i font d’informació per al nostre públic amb el finalitat de proveir informació relativa a la salut i benestar. Farmàcia Font Freda no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des de la web i del Bloc.

En conseqüència, Farmàcia Font Freda no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des de la Web i el Blog, en concret sobre el seu funcionament, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts,en general.

En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers, hauran de comunicar immediatament a Farmàcia Font Freda als efectes que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a les mateixes.

Importació de productes

La importació i compliment de les lleis locals queden sota l’exclusiva responsabilitat del comprador. Abans d’adquirir qualsevol producte de Farmàcia Font Freda, tingui a bé verificar amb les entitats sanitàries i duaneres del seu país, si accepten la importació de productes nutricionals, farmacèutics o dietètics ja que són regulades de formes diferents a cada país. Farmàcia Font Freda declina qualsevol responsabilitat per la immobilització,destrucció o intervenció de les autoritats duaneres al país de importació.El fet que la informació continguda en el nostre lloc web està en llengua espanyola, no vol dir que la informació relativa als fàrmacs i productes dietètics s’adapti a la legislació de les autoritats sanitàries del seu país. L’ús del nostre lloc web resta limitat als països en els que el contingut de les informacions reflectides sobre els productes farmacèutics o dietètics siguin acords a la seva legislació sanitària.

Dret d’ús limitat

Queda prohibit l’accés a la Web i el Blog per part de menors d’edat, llevat que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com responsables dels actes que portin a terme els menors al seu càrrec, d’acord amb la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l’accés realitzat per un menor a la Web i el Blog s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa de seus pares, tutors o representants legals.El seu dret per veure, imprimir o descarregar el contingut del nostre lloc web és limitat, no exclusiu i no transferible, i aquest dret té validesa per al seu ús personal i domèstic.

Modificació

Farmàcia Font Freda es reserva el dret, al nostre exclusiu parer, d’editar o eliminar sense previ avís qualsevol document, informació o bé el contingut inclòs en el nostre lloc web.

Privacitat

Qualsevol comunicació transmesa a través de la pàgina web de la Farmàcia Font Freda és estrictament confidencial encara que les adreces de correu electrònic i el seu contingut poden ser conservades, la seva informació no es proporcionarà cap font externa., excepte si així ho sol·licitessin els organismes reguladors.

Legislació

Aquest lloc web està operat des Ordino (Principat d’Andorra)

Els termes i condicions d’ús d’aquest lloc web estan regits per les lleis del Govern d’Andorra.

Gràcies per visitar www.farmaciaandorra.es